laserprintertest.nl

Een laserprinter is een populair type printer voor personal computers dat gebruik maakt van een non-impact (toetsen slaan niet op het papier), fotokopieermachine-technologie. Wanneer een document naar de printer wordt gestuurd, "tekent" een laserstraal het document op een met selenium beklede drum met behulp van elektrische ladingen. Nadat de drum is opgeladen, wordt hij in toner, een droog poedertype inkt, gerold. De toner hecht zich aan het geladen beeld op de drum. De toner wordt overgebracht op een stuk papier en met hitte en druk met het papier versmolten. Nadat het document is afgedrukt, wordt de elektrische lading van de drum verwijderd en wordt de overtollige toner opgevangen. De meeste laserprinters drukken alleen in zwart-wit af. Een kleurenlaserprinter is tot 10 keer duurder dan een monochrome laserprinter.

laserprintertest.nl

Hieronder vind je interessante linkjes die te maken hebben met laserprintertest.nl.